Dodavanje korisnika u CRM Online

By: Microsoft Dynamics
Date: 09/08/2016 | Size: 0 | Type: Video

(0 rating(s))
0
Comments
0
sales
2
Views

General Description

Treba da dodate korisnike u Microsoft Dynamics CRM Online, ali niste sigurni odakle da počnete? Odgledajte ovaj video zapis da biste saznali sve što treba da znate. Videćete odakle da počnete u sistemu CRM i kako da unesete potrebne informacije o korisniku, a zatim se postarajte da svako ima CRM bezbednosnu ulogu. Saznaćete i kako da podelite akreditive sa korisnicima da bi znali kako da se prijave u CRM Online.

Login to rate this item
image
: